Dziękujemy za pobranie PicPick.

Pobieranie rozpocznie się automatycznie w ciągu kilku sekund.

Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, kliknij tutaj.(download)

Najnowsza wersja

v7.2.5 (2023-11-14)
  • Fixed a bug where printer source and color settings were not being set as default printer settings.
  • Fixed several bugs related to fixed region capture.
  • Fixed a bug that caused the scroll bar position to reset when changing the canvas size.
  • Added missing Fullscreen button on the View tab.

Dostępne na

Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista i XP, w tym wersje 32-bitowe i 64-bitowe.

windows