ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - UP TO 20% OFF

Don't miss out before it's gone.

Λήψη

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η δωρεάν έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση σε μη-εργασιακά περιβάλλοντα.

Για Οικιακούς Χρήστης

ΔΩΡΕΑΝ
Μόνο για Προσωπική Χρήση
Χωρίς αυτόματες Ενηνερώσεις
Χωρίς Τεχνική Υποστήριξη
 

Για Επαγγελματική Χρήση

$30
$24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Επαγγελματική και Προσωπική Χρήση
Αυτόματες Ενημερώσεις
Tεχνική Υποστήριξη
Χωρίς Διαφημίσεις

Τελευταία Έκδοση

v7.2.5 (2023-11-14)
  • Fixed a bug where printer source and color settings were not being set as default printer settings.
  • Fixed several bugs related to fixed region capture.
  • Fixed a bug that caused the scroll bar position to reset when changing the canvas size.
  • Added missing Fullscreen button on the View tab.

Διαθέσιμο Από

Microsoft Windows 11,10, 8.1, 8, 7, Vista και XP περιλαμβάνει τις εκδόσες 32-bit και 64-bit.

windows

Copyright© NGWIN Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.