Λήψη

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η δωρεάν έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση σε μη-εργασιακά περιβάλλοντα.

Για Οικιακούς Χρήστης

ΔΩΡΕΑΝ
Μόνο για Προσωπική Χρήση
Χωρίς αυτόματες Ενηνερώσεις
Χωρίς Τεχνική Υποστήριξη
 

Για Επαγγελματική Χρήση

$2.50

USD
/ Μήνας

Επαγγελματική και Προσωπική Χρήση
Αυτόματες Ενημερώσεις
Tεχνική Υποστήριξη
Χωρίς Διαφημίσεις

Τελευταία Έκδοση

v6.3.1 (2022-08-10)
  • Hotfix: Fixed an issue of taskbar on Windows 7.
  • Support multiple desktop on Windows 10, 11
  • Added Start/Stop hotkey on Screen Recorder
  • Improved watermark effects
  • Improved frame effects
  • Improved Whiteboard
  • Fixed an issue of "Flatten All" menu
  • Fixed an issue where the "Repeat Capture" was not working as expected.
  • Fixed the Color Palette beeps on close
  • Language updates

Διαθέσιμο Από

Microsoft Windows 11,10, 8.1, 8, 7, Vista και XP περιλαμβάνει τις εκδόσες 32-bit και 64-bit.

windows

Copyright© NGWIN Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.