ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η λήψη θα ξεκινήσει σύντομα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αν λήψη δεν ξεκινήσει αυτόματα, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.(download)

Τελευταία Έκδοση

v7.2.8 (2024-02-23)
  • Fixed an issue where sharing image URLs was not functioning properly.

Διαθέσιμο Από

Microsoft Windows 11,10, 8.1, 8, 7, Vista και XP περιλαμβάνει τις εκδόσες 32-bit και 64-bit.

windows

Copyright© NGWIN Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.